رهبری مؤثر به ویژه در شرایط بحرانی همچون شرایط این روزهای کسب و کارهای ایران به صورت قطعی احتیاج به صبر و بردباری دارد. شما در شرایط بحرانی باید در برابر نا‌امیدی و عدم اطمینان خونسردی خودتان را حفظ کنید و سعی در مدیریت شرایط کنید.

ولی چگونه باید این توانایی مهم برای مقابله با استرس و ناامیدی را در خود تقویت کنید؟

یکی از بهترین راه ها برای دستیابی به این توانایی دانستن این نکته کلیدی است که شما بتوانید تشخیص دهید در چه زمانی ممکن است صبر شما آزمایش شود. اگر شما بتوانید تشخیص دهید که به زودی با چالشی در محیط کاری خود رو‌‌به‌رو خواهید شد ، می توانید با افزایش سطح هوشیاری خود آماده کنترل شرایط و حفظ صبر و بردباری خود در این شرایط باشید.

یکی از بهترین روش هایی که می تواند منجر به صبر و بردباری شما در مواجهه با شرایط سخت و بحرانی باشد ، کاهش سرعت تصمیم گیری و انجام فعالیت های معمول شماست.

از بزرگی نقل کرده‌اند که در  شرایط عصبانیت اگر ایستاده اید ، بنشینید. اگر نشسته اید ، بیایستید یا اگر می توانید کمی راه بروید و سپس واکنش نشان دهید.

یکی دیگر از روش هایی که می تواند منجر به کنترل فشار شما و افزایش تحمل و صبر شما در مواجهه با مشکلات درون تیم شود می تواند یک تکنیک ساده و دورنی ولی بسیار مؤثر باشد.

سعی کنید لیستی از مواردی که در تیم شما باعث خوشحالی شما می شود تهیه کنید . یک لیست کوتاه که با فکر کردن به آنها یا حتی در پایان هر روز وقتی دارید به موفقیت های تیم خود ، هرچند کوچک ، فکر می کنید ، باعث یک لبخند کوچک روی لبهای شما می شود.

در سخت‌ترین و تاریک‌ترین شرایط و بحران های بزرگ با فکر کردن به این لیست ، کمی آرام می شوید و می‌توانید استرس را در محیط کار  کنترل کنید و به راحتی از خود بردباری نشان دهید.

به احتمال زیاد شما در مورد منحنی U وارونه یا رابطه استرس و فشار و عملکرد افراد مطالبی شنیده اید. اگر تا کنون نشنیده‌اید خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد می کنیم. فراموش نکنید که استرس باعث ایجاد حدی از برانگیختگی در افراد می شود و گاهی از اوقات ایجاد استرس می تواند به عنوان یک مدل انگیزشی در تیم ها مورد استفاده قابل کنترل قرار بگیرد.

مثل استرس ناشی از تعیین محدودیت زمانی برای انجام یک مسؤولیت یا تحویل یک پروژه که باعث می شود اعضای تیم متمرکز تر و برای رساندن تیم به هدف کوشاتر شوند.

نمودار رابطه بهره وری با انگیختگی

فقط فراموش نکنید که افراد تیم آمادگی پذیرش حد معقولی از استرس و فشار را دارند و اگر شما نتوانید بردباری  و صبر خود را افزایش دهید ، به راحتی ممکن است یک شرایط بحرانی را به یک شرایط غیرقابل کنترل تبدیل کنید و باعث بروز یک اشکال بزرگ در عملکرد تیم خود شوید.