آموزش

برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای سازمان‌ها و شرکت‌ها حسب نیازشان در حوزه‌های طراحی سازمانی، مدیریت عملکرد مداوم، هدف‌گذاری چابک، تجربه کارکنان، رهبری چابک، و جذب و استخدام چابک. همچنین برگزاری کارگاه‌های تعاملی برای مدیران و کارشناسان منابع انسانی به منظور آشنایی با مفهوم چابکی برای منابع انسانی و استفاده از فریم‌ورک‌هایی مانند اسکرام و کانبان برای پیشبرد چابک کارهایشان، و از طرفی نقش تاثیرگذار منابع انسانی در چابک‌سازی کل سازمان.

انجام خدمات مشاوره در حوزه چابک‌سازی منابع انسانی و چگونگی پیاده‌سازی ارزش‌ها و طرز تفکر چابک در دپارتمان منابع انسانی با استفاده از فریم‌ورک‌هایی مانند اسکرام و کانبان و استفاده از پرکتیس‌های متداول در آنها.

همچنین ارائه مشاوره در هر کدام از حوزه‌های زیر:

  • تجربه کارکنان (Employee Experience)
  • طراحی سازمانی به منظور افزایش چابکی در سازمان (Organisational Design)
  • هدف‌گذاری چابک با نگاهی به فریم‌ورک OKR و ارتباط آن با مدیریت عملکرد
  • مدیریت عملکرد مداوم (Continuous Performance Management)
  • رهبری چابک (Agile Leadership)
  • جذب و استخدام چابک (Agile Recruitment)

 

مشاوره

تربیت مربی چابک منابع انسانی

تربیت مربی چابک منابع انسانی به منظور پیاده‌سازی مفاهیم چابکی در بخش منابع انسانی و همچنین توانمندسازی کارشناسان فعال در حوزه منابع انسانی در راستای حمایت از چابک‌سازی یک سازمان، یکی از اهداف اصلی ما می‌باشد. به همین منظور، دوره‌های آموزشی با سرفصل‌های کاملا جدید طراحی شده‌اند که شرکت‌کنندگان با مشارکت در آنها و در نهایت گذراندن پروژه کاملا عملیاتی، موفق به دریافت گواهینامه مربی چابک منابع انسانی از جامعه منابع انسانی چابک ایران می‌شوند.

ما می‌کوشیم تا با ایجاد یک شبکه حرفه‌ای، افراد برگزیده را به شرکت‌ها، سازمان‌ها و استارت‌آپ‌ها معرفی نماییم.

با ما در تماس باشید